itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Thư ngỏ

Thư ngỏ

Tập đoàn Tân Tạo thành lập quỹ ITA-s: Quỹ Ita Vì tương lai, Quỹ Ita Chiến thắng bệnh tật, Quỹ Ita Hàn gắn vết thương...

ITA GROUP/TAN TAO GROUP

ITAEXPRESS

Địa chỉ: Lầu 4 - lô 60A, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 7543505 - 7543506 - 7543507- 7543508

Fax: 08. 7543504 Email: ita_s@itaexpress.com

WWW.ITAEXPRESS.COM.VN

________________________________________________________________________

Thành phố Hồ Chí Minh ngày.... tháng.... năm 2007

Thư ngỏ gửi các báo/đài trong cả nước

V/v: Giới thiệu các cá nhân và gia đình cần tài trợ khẩn cấp.

Hơn 10 năm qua, Tập đoàn Tân Tạo (www.tantaocity.com) luôn đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ người dân trong cả nước. Nhằm làm tốt hơn nữa việc chăm lo đến xã hội, Tập đoàn Tân Tạo đã thông qua tờ tin điện tử của mình ItaExpress - thành lập các quỹ mang tên ITA gồm:

1. Quỹ ITA Vì tương lai: Hỗ trợ các em học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi.

2. Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật: Hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, các bệnh nhân nhiễm chất độc da cam…

3. Quỹ ITA Hàn gắn vết thương: Hỗ trợ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, neo đơn, các đối tượng bị thiên tai, lũ lụt... nặng nề.

Với mục đích chia sẻ, cảm thông, động viên và hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh, những số phận cần được giúp đỡ và để cho tấm lòng của ItaEpress đến được nhanh nhất, chính xác nhất nơi cần đến, ItaExpress rất mong được sự hỗ trợ của quý báo/đài giới thiệu các cá nhân, các gia đình đang rất cần sự chung tay, góp sức xã hội giúp đỡ để vượt lên trên số phận để chúng tôi xem xét tài trợ.

ItaExpress gửi kèm tới quý báo/đài bản quy chế, nội dung, phạm vi đối tượng cũng như mẫu đơn của các quỹ để tham khảo.

Hoạt động của các quỹ Ita mang tính thường xuyên, liên tục nên không giới hạn về thời gian nhận danh sách đối tượng cần được giúp đỡ, hỗ trợ.

Mọi thông tin xin gởi về địa chỉ: ita_s@itaexpress.com hoặc:

ITAEXPRESS - Tập đoàn Tân Tạo.

Att. Quỹ ITA-s

Email: ita_s@itaexpress.com

Địa chỉ: Lô 60A lầu 4 - Đường số 2 - KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP.HCM

Rất mong nhận được nhiều thông tin hữu ích, tích cực từ phía quý vị.

Trân trọng cảm ơn!

T/M ItaExpress

Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến