itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: BCTC lợi nhuận quý III tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ / BCTC quý 3