itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013