itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn – Mekong có văn bản số 1011/TB-SACICO-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA.