itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2020 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Năm 2019 tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản chậm lại, đồng thời lãi suất liên tục điều chỉnh tăng, Với các khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp như hiện nay trong Năm 2019 Tập đoàn Tân Tạo nỗ lực để thu hút đầu tư vào các dự án của Tập Đoàn. Tính đến cuối năm 2019, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 243 nhà máy hoạt động, trong đó có 36 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 12.430 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 126,53 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 25.913 lao động thường xuyên.

Khu công nghiệp Tân Đức số lượng doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất tại là 187 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án đối với doanh nghiệp nước ngoài là 283.107.149 USD, doanh nghiệp trong nước là 6.533,54 tỷ đồng Việt Nam. Các công ty thành viên trực thuộc ITA năm 2019 hoạt động cũng hiệu quả hơn, Công ty Taserco chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đạt 10.000 suất ăn/ngày. Bệnh viện Tân Tạo cũng thăm khám hơn 42.000 bệnh nhân...

Xem Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại đây