itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Games / Mỹ: Doanh thu thị trường game năm 2007 đạt gần 18 tỉ USD / game