itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Tư vấn / Cách 'cứu chữa' đơn giản cho trục trặc của ổ USB / usb