itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Dự án Lấn biển / Một số hình ảnh về dự án Lấn biển Kiên Giang

Một số hình ảnh về dự án Lấn biển Kiên Giang

Đây là một dự án mà Tập đoàn Tân Tạo muốn triển khai làm sớm cho Kiên Giang, một khu quy hoạch chung về lấn biển - bờ biển Rạch Giá bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ để tạo thành một bức tranh hài hòa về quy hoạch. Theo đó, những nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào khu lấn biển sẽ theo bản quy hoạch này.

Sau đây là một vài hình ảnh về quy hoạch dự án lấn biển thành phố Rạch Giá, Kiên Giang của Tập đoàn Tân Tạo: