itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Power / Báo cáo quy hoạch tổng thể về Trung tâm điện lực Kiên Lương / thuyettrinh