itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Power / Thu hút các nhà đầu tư vào các KCN tại Long An

Thu hút các nhà đầu tư vào các KCN tại Long An

ItaExpress - Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long An 2x300MW được xây dựng tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các phụ tải tại Khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM) và Khu công nghiệp Tân Đức (Long An) với tổng kinh phí đầu tư là 604.800.000 USD.

Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến 2025 được triển khai từ cuối năm 2005 đã đưa ra dự báo nhu cầu về công suất và điện năng của Việt Nam. Theo dự báo, chỉ xét riêng miền Nam, nếu không được bổ sung thêm nguồn điện thì đến năm 2010, miền Nam sẽ thiếu khoảng 2,9 tỷ kWh và đến năm 2020 sẽ thiếu khoảng 63,9 tỷ kWh.

Với khả năng lưới điện sẽ bị thiếu hụt trong tương lai như dự báo, Công ty Cổ phần Điện lực ITA-Power thuộc Tập đoàn Tân Tạo đã đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy điện tại xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các phụ tải tại Khu công nghiệp Tân Tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Khu công nghiệp Tân Đức Long An.

Tỉnh Long An thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phía đông giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Phần lớn diện tích đất Long An được xếp vào vùng đất ngập nước. Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế tỉnh Long An đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh trong 10 năm qua là 7,6%/năm. Việc xây dựng nhà máy điện tại đây sẽ giúp Long An có thêm điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông vận tải và hệ thống lưới điện địa phương. Ngoài ra, có nguồn điện tại chỗ sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư vào các ngành kinh tế ở Long An.

Nhà máy được xây dựng theo công nghệ nhiệt điện than ngưng hơi truyền thống, việc lựa chọn công suất tổ máy rất thuận lợi cho việc chế tạo các tổ lò máy với nhiều gam công suất từ nhỏ đến lớn hiện đang rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Do phụ tải của hai khu công nghiệp Tân Tạo và Tân Đức năm 2021 sẽ đạt tới 600MW nên quy mô công suất của nhà máy điện Long An được quyết định là 2x300MW. Vì thế Dự án có tên là Nhà máy nhiệt điện Long An 2x300MW. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm bớt một phần nhỏ khó khăn cho ngành điện trong cung cấp điện và đầu tư các nguồn mới tại miền Nam, dành một phần điện năng và thêm vốn cho phát triển nguồn điện ở các địa phương khác.

Theo ước tính, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long An 2x300MW có tổng mức đầu tư là 604.800.000 USD, sẽ hoàn thành sau ba năm kể từ khi được cấp Giấy phép đầu tư và kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

* Dự báo phụ tải tại hai KCN Tân Tạo và Tân Đức: 

+ Năm 2011-2012: 240MW

+ Năm 2013-2015: 360MW

+ Năm 2016-2020: 480MW

+ Từ năm 2021: 600 MW

Bùi Nhung