itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Hội nghị Kinh tế thế giới về Đông Á: Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển toàn cầu

Hội nghị Kinh tế thế giới về Đông Á: Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển toàn cầu

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - CT.HĐQT Tập đoàn Tân Tạo tại Hội nghị Kinh tế thế giới về Đông Á

Vai trò đang lên của châu Á trong phát triển toàn cầu là chủ để của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (WTF) 2010 về Đông Á và là hội nghị cấp khu vực đầu tiên của WTF được tổ chức tại Việt Nam. Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo đã có buổi tham dự tại Hội nghị lần này.