itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / KCN Tân Đức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

KCN Tân Đức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 20/11/2007 ông Masahiro Yano và ông Terumine Saito đại diện cho công ty Mitsubishi Chemical Engineering Corp (thuộc Tập đoàn Mitshubishi) đã đến KCN Tân Đức tìm hiểu đầu tư.

Đại diện công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức, ông Trần Quang Đức, Phó Giám đốc Ban Kinh doanh đã tiếp và giới thiệu về tình hình, tiềm lực của Tân Đức cũng như những ưu đãi mà KCN Tân Đức dành cho các nhà đầu tư. Hiện nay công ty Cổ phần Nittokako và công ty TM CP Mitsubishi đã liên doanh với công ty TNHH Cao su – Nhựa Thanh Bình xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật tại lô số 1, đường số 7 KCN Tân Đức.

Ông Trần Quang Đức (giữa), Phó GĐ Ban Kinh doanh Tân Đức
cùng với đại diện Mitsubishi Chemical Engineering Corp

Cũng trong ngày 20/11/2007, ông Fred Tseng, Giám đốc công ty Hanbell Precise Machinery Co., LTD đến KCN Tân Đức tìm hiểu thuê đất xây dựng nhà máy sản xuất với nhu cầu 2ha để xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Ông Trần Quang Đức (trái), Phó GĐ Ban Kinh doanh Tân Đức
cũng với đại diện Hanbell Precise Machinery Co., LTD

Lại Thu Giang