itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / LHQ cảnh cáo Ai Cập vì trấn áp biểu tình quá mức / s1-reutersmedia-net-1376784797_500x0

s1-reutersmedia-net-1376784797_500x0