itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào? / HS 1