itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Kỳ bầu cử 2008 thú vị nhất lịch sử Mỹ? / ho so 1