itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Chính phủ Mỹ có thể phải ngưng hoạt động vào ngày 1.10 / House