itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / 6 thành phố tổ chức Thế vận hội kiểm tra nghiêm ngặt thuốc kích thích

6 thành phố tổ chức Thế vận hội kiểm tra nghiêm ngặt thuốc kích thích

Rước đuốc tại Thế vận hội (ảnh: tinnhanh)

Người phát ngôn Cục Quản lý giám sát thực phẩm dược phẩm quốc gia ngày 08/05/2008 cho biết, ở 6 thành phố tổ chức Thế vận hội, mỗi thành phố đều xây dựng biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn dược phẩm và máy móc chữa bệnh. Đồng thời, còn thành lập tổ lãnh đạo điều tiết công tác bảo vệ dược phẩm.

Theo giới thiệu, trong những biện pháp này, phải bảo đảm cung ứng an toàn dược phẩm cho thành phố diễn ra hoạt động thi đấu Thế vận hội, vừa phải bảo đảm có thể đáp ứng nhu cầu chủng loại của việc cung ứng dược phẩm. Đồng thời, phải tăng cường giám sát quản lý chất kích thích trong việc cung ứng dược phẩm, ngăn chặn vận động viên uống nhầm, sử dụng nhầm dược phẩm có chất kích thích.

6 thành phố tổ chức các hoạt động thi đấu Thế vận hội trong việc đảm bảo an toàn dược phẩm, cũng đã thành lập tổ lãnh đạo điều tiết công tác bảo đảm dược phẩm. Đồng thời, cũng đã xây dựng phương án công tác. Đặc biệt là thành phố Bắc Kinh với tư cách là thành phố tổ chức Thế vận hội chính thức theo yêu cầu của Ủy Ban tổ chức Thế vận hội quốc tế đã xây dựng một loạt phương án bảo đảm cung ứng dược phẩm đối với vận động viên, đã thông qua thẩm tra của Ủy Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Ngoài ra, đối với các nhà thuốc xung quanh làng thế vận hội và nhà thi đấu thế vận hội cũng đã tăng cường quản lý và kiểm tra. Đồng thời với việc đảm bảo cung ứng dược phẩm bình thường, đề phòng nghiêm ngặt vận động viên uống nhầm, sử dụng nhầm dược phẩm có chức chất kích thích. Bắc Kinh còn xây dựng phương án khẩn cấp đảm bảo cung ứng dược phẩm, trong phương án công tác của họ đều có sự thể hiện. Đây cũng là một nội dung quan trọng chuyên về xử lý chất kích thích của lần này, chủ yếu là đảm bảo dược phẩm của Thế vận hội an toàn.

Người phát ngôn Cục giám sát quản lý thực phẩm dược quốc gia tiết lộ, trong thời gian từ 12/05 – 20/05/2008, Cục Giám sát quản lý thực phẩm dược phẩm quốc gia xử lý đối với việc sản xuất kinh doanh chất kích thích của 6 thành phố tổ chức các hoạt động thi đấu thế vận hội và tiến hành giám sát điều tra tiến triển công tác đảm bảo an toàn dược phẩm thế vận hội. Trong thời gian từ 26 – 31/05/2008, 8 Bộ ngành như Cục Giám sát quản lý thực phẩm dược phẩm quốc gia, Bộ Công an, Bộ Y tế, sẽ tiến hành giám sát điều tra liên hợp xử lý việc sản xuất kinh doanh chất kích thích của 16 tỉnh thành trên toàn quốc.

T.L (Dịch từ mạng Trung Quốc)