itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Qua áng hương trà