itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / UV Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, ông Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết CBCNV KCN Tân Đức