itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / UV Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, ông Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết CBCNV KCN Tân Đức / Ông Trương Tấn Sang chụp hình lưu niệm với ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo và Công ty CP Đầu tư Tân Đức

Ông Trương Tấn Sang chụp hình lưu niệm với ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo và Công ty CP Đầu tư Tân Đức

Ông Trương Tấn Sang chụp hình lưu niệm với ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo và Công ty CP Đầu tư Tân Đức