itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Số lượng hồ sơ Quỹ ITA tính đến ngày 20/8/2007

Số lượng hồ sơ Quỹ ITA tính đến ngày 20/8/2007

Hồ sơ xin trợ cấp. Ảnh: Q.V

ItaExpress - Trong hơn ba tháng kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động (7/5/07-20/8/07), Quỹ ITA-s đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp nơi gởi về và đang tiến hành xét duyệt đợt 1.

Theo thống kê vào ngày 20/8/2007, cả 3 Quỹ đã nhận được tổng cộng là 4.878 hồ sơ, trong đó hồ sơ Quỹ ITA Hàn gắn vết thương chiếm tỷ lệ cao nhất là 1.974 hồ sơ (40,5%), Quỹ ITA Vì tương lai có 1.900 hồ sơ (39%), còn lại là hồ sơ Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật (20,5%). Số hồ sơ trên được gởi nhiều nhất từ các tỉnh Hải Dương (674 hồ sơ), Thanh Hóa (489 hồ sơ), Bắc Giang (290 hồ sơ) và Ninh Thuận (272 hồ sơ)… cùng nhiều tỉnh khác như Quảng Ngãi, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Thuận… Tuy nhiên, trong tổng số các hồ sơ nhận được có đến 1.775 hồ sơ không đầy đủ, cần được bổ sung thêm.

Trong đợt xét duyệt đầu tiên này, có khoảng 1.165 hồ sơ được xét tài trợ. Địa phương chiếm số lượng hồ sơ được xét duyệt nhiều nhất là tỉnh Thanh Hóa và Ninh Thuận (chủ yếu là hồ sơ Quỹ ITA Vì tương lai). Danh sách các cá nhân được nhận tài trợ đợt 1 sẽ được công bố trước ngày 30/9/2007.

ItaExpress