itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Công bố kết quả kinh doanh quý 3 riêng và hợp nhất năm 2013