itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương có văn bản số 1011/TB-TĐP-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA.