itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 143/CV-TCKT-ITACO20 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA là ngày 07/05/2020.

Xem nội dung thông báo số 143/CV-TCKT-ITACO 20 tại đây.