itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Games / Lễ cám ơn và trao giải thưởng cho khách hàng của SAIGONTEL / trao-xe