itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển

Tân Tạo - Những bước thời gian

Những thành quả của Tập đoàn Tân Tạo

Nguyên nhân đạt được những thành quả của Tập đoàn Tân Tạo

Tân Tạo 10 năm hình thành và phát triển

KCN Tân Tạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng nhân dịp tròn 10 năm hình thành và phát triển

Video clip: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tập đoàn ITACO

Sáng 21/5/2007, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Tập đoàn ITACO (Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo).

Tân Tạo hôm nay

Tổng quan KCN Tân Tạo