itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 15

Ảnh 15

Tiệc rượu chúc mừng sự thành công của Đại hội