itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 16

Ảnh 16

Văn nghệ chúc mừng Đại hội