itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 17

Ảnh 17

Trong buổi tiệc chúc mừng, các cổ đông trao đổi về dự án của Ita Group