itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2013