itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

ITA - CBTT Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

Ngày 06/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 174/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh. Tháng 2/2023, Tòa án Liên bang bắt đầu xem xét vụ kiện.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh là chủ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh. Nhưng cả ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh đều cố tình trốn tránh không nhận hồ sơ. Tuy nhiên, theo quy định của tòa án Liên bang Hoa Kỳ thì thủ tục tống đạt đã hoàn tất.

Một lần nữa, tôi Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, xin thông báo công khai vụ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh là chủ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh để đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu đô la Mỹ do sự giả mạo và lợi dụng hệ thống pháp luật tham nhũng của Tòa án Việt Nam để buộc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Itaco) mở thủ tục phá sản.

Tháng 2/2023, Tòa án Liên bang bắt đầu xem xét vụ kiện. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và những người liên quan bị kiện nên thuê luật sư Hoa Kỳ để bảo vệ lợi ích của mình tại Tòa án Liên bang.

Vụ kiện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho các Công ty và cá nhân tại Việt Nam, cần phải minh bạch, làm ăn theo pháp luật bởi Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, không thể tiếp tục sử dụng hệ thống và cá nhân tham nhũng để trục lợi.

Xem toàn văn thông báo số 174/TB-ITACO 23 tại đây.