itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo