itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Quy chế của Tập đoàn Tân Tạo

Quy chế của Tập đoàn Tân Tạo

Dưới đây là Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức về chính sách, chế độ liên quan đến người lao động.