itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / KCN Tân Đức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ”

KCN Tân Đức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ”

Ngày 17/3, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức đã phối hợp cùng UBND Tỉnh Long An thực hiện buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại KCN Tân Đức nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ” trên địa bàn tỉnh Long An lần thứ 13 năm 2011. Tuần lễ này nhằm thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tham gia buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy có ông Trần Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An kiêm Trưởng Ban chỉ huy, ông Huỳnh Văn Xê - Giám đốc Sở LĐTB & XH tỉnh Long An - Phó Trưởng Ban chỉ huy, bà Lâm Thị Hồng - Phó BQL các KCN tại Long An, ông Phan Chí Thanh - Giám đốc CA tỉnh Long An và các lãnh đạo sở ban ngành khác cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Đại diện Tập đoàn Tân Tạo có sự hiện diện của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Minh – TGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức.

Trong những năm qua, việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Điều kiện làm việc, môi trường lao động của người lao động từng bước được cải thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các vụ cháy nổ.

ông Nguyễn Tuấn Minh – TGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức

Tuy nhiên, việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ công tác ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động chưa cao. Tình trạng vi phạm các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động và các vụ cháy nổ vẫn còn xảy ra, có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, công tác này tiếp tục được đẩy mạnh tại các KCN, trong đó có KCN Tân Đức cùng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Buổi huấn luyện An toàn vệ sinh thực phẩm - Phòng chống cháy nổ vừa qua đã tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức để hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động. Thông qua đó, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động trong quá trình tham gia sản xuất.

ItaExpress