itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Putin 'sẵn sàng' làm thủ tướng

Putin 'sẵn sàng' làm thủ tướng

Ông Putin nói sẽ không cố chuyển

quyền từ phủ tổng thống sang

văn phòng thủ tướng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ông nhận lời mời của người có nhiều khả năng kế nhiệm ông tham gia chính phủ tương lai trong vài trò thủ tướng.

Tuyên bố này được ông Putin đưa ra trong cuộc họp đặc biệt của đảng Nước Nga Thống Nhất mà trong đó ông Dmitry Medvedev được chính thức tiến cử là ứng viên cho kỳ bầu cử Tổng thống trong tháng ba năm sau.

Ông Putin nói ''Nếu nhân dân chúng ta, các công dân Nga, tin cậy Dmitry Medvedev và bầu ông là tân tổng thống của đất nước, tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục cùng làm việc trong vai trò Thủ tướng.''

Ông Medvedev, 42 tuổi hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất và được cho là sẽ chiến thắng.

Ông trước đây từng là luật sư, và đã đứng ra lãnh đạo chiến dịch tranh cử cho ông Putin hồi năm 2000.

Ông Putin nói ông sẽ không cố để chuyển quyền lực từ phủ tổng thống sang văn phòng thủ tướng.

Theo BBC