itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Tiêu chí tài trợ các giáo viên vùng sâu vùng cao

Tiêu chí tài trợ các giáo viên vùng sâu vùng cao

Bắt đầu từ ngày 15/11/2007 Quỹ ITA_s sẽ nhận hồ sơ theo tiêu chí mới đến ngày 22/12/2007 để tiến hành xét duyệt đợt 2.

TIÊU CHÍ TÀI TRỢ CÁC GIÁO VIÊN VÙNG SÂU VÙNG CAO Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỈNH THÀNH V/v: Xét duyệt hồ sơ tài trợ giáo viên vùng sâu vùng xa theo tiêu chí

Quỹ ITA_s xin trân trọng thông báo đến các Sở Giáo dục về nội dung tiêu chí chương trình tài trợ giáo viên vùng sâu vùng xa như sau:

1) Gồm 4 tiêu chí:

Tiêu chí Điểm
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học ít nhất 5 năm. Nếu ít hơn 5 năm thì trừ mỗi năm là 8 điểm 40
2. Giáo viên từ địa phương - TP lớn về giảng dạy hoặc người đồng bào thiểu số 30
3. Giáo viên yêu nghề, có trách nhiệm với nghề. 20
4. Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn 10

2) Mỗi trường theo tiêu chí Quỹ ITA_s chọn tối đa 5 người. Trường có thể lấy theo tiêu chí từ cao đến thấp.

3) Mẫu đơn xin tài trợ giáo viên vùng sâu vùng xa Sở Giáo dục có thể Download từ Website: www.itaexpress.com.vn

4) Bắt đầu từ ngày 15/11/2007 Quỹ ITA_s sẽ nhận hồ sơ theo tiêu chí mới đến ngày 22/12/2007 để tiến hành xét duyệt đợt 2.

- Từ 22/12 đến 1/1: tiến hành xét duyệt đợt 3.

- Tết Nguyên Đán: tiến hành xét duyệt đợt 4.

5) Hồ sơ giáo viên có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ văn phòng ita express. Hồ sơ cần nộp: Mẫu đơn xin (yêu cầu điền đầy đủ vào các mục của mẫu đơn nếu thiếu bất kỳ mục nào Quỹ sẽ không xét), bảng điểm có ký tên và đóng dấu của trường và các giấy tờ liên quan khác theo mẫu đơn xin.

6) Định mức trợ cấp:

- Định mức 1: 2 triệu đồng.

- Định mức 2: 3 triệu đồng.

- Định mức 3: 5 triệu đồng

Rất mong các Sở Giáo dục hỗ trợ tích cực chúng tôi trong việc phổ biến thông tin đến các phòng giáo dục và các trường học vùng sâu vùng cao tại địa phương.

Mọi thông tin có thể liên hệ: Quỹ ITA_s

Lô 60A lầu 4 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 08. 7543505 /506 /507/508

Fax: 08. 7543504