itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo thường niên 2014