itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Dr. Maya Dangelas có công văn thông báo số 190/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin lệnh của Tòa án Paris (tiếp theo) trong vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.