itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Xét tặng "công dân danh dự Thủ đô" cho người nước ngoài

Xét tặng "công dân danh dự Thủ đô" cho người nước ngoài

Chiều 2-7, HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tặng danh hiệu “công dân danh dự Thủ đô Hà Nội”, đây là nghị quyết cụ thể hóa quy định của điều 7 Luật Thủ đô.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố cho biết việc xét tặng danh hiệu “công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” nhằm ghi nhận, tôn vinh cá nhân là người nước ngoài đóng góp và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô đồng thời góp phần củng cố hơn nữa tinh thần đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác quốc tế của Thủ đô.

Theo nghị quyết của HĐND Thành phố, điều kiện để được xét tặng danh hiệu bao gồm: người nước ngoài có đóng góp xuất sắc trên một số lĩnh vực hoạt động vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô hoặc trong việc mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của Thủ đô vì mục tiêu hòa bình, tiến bộ, xã hội; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của Việt Nam; mỗi người chỉ được tặng danh hiệu công dân danh dự Thủ đô Hà Nội một lần và không áp dụng hình thức truy tặng.

Bên cạnh đó, nghị quyết của HĐND Thành phố cũng quy định sẽ thu hồi danh hiệu “công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” đã xét tặng nếu cá nhân được xét tặng vi phạm, không tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của Việt Nam.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, hình thức trao tặng sẽ đối với danh hiệu “công dân danh dự Thủ đô Hà Nội” sẽ bao gồm tặng bằng công nhận danh hiệu và ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của Thành phố.

XUÂN LONG/ TUỔI TRẺ