itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Bình luận / 64 tỷ USD cứu 3 ngân hàng Anh Quốc

64 tỷ USD cứu 3 ngân hàng Anh Quốc

Ngân hàng Hoàng Gia Scotland, ngân hàng HBOS và Lloyds TSB Group sẽ nhận được khoảng 37 tỷ Bảng tương đương 64 tỷ USD từ chính phủ Anh.

Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ lãnh đạo các nước châu Âu cam kết để ngăn ngành ngân hàng sụp đổ.

Kế hoạch rót vốn này sẽ cho phép các ngân hàng tăng tỷ lệ vốn nòng cốt lên hơn 9% (tỷ lệ vốn cốt lõi so với tổng vốn).

Theo Bộ Tài Chính Anh, khi thị trường tài chính toàn cầu có những biến động bất thường, chính phủ đang đưa ra những biện pháp mạnh. Mục tiêu của những biện pháp này là hỗ trợ sự ổn định của hệ thống tài chính.

Ngân hàng Hoàng Gia Scotland cho biết họ sẽ tăng vốn thêm 20 tỷ Bảng theo chương trình hỗ trợ mới của chính phủ Anh. Cụ thể, chính phủ Anh sẽ mua 5 tỷ Bảng cổ phiếu ưu đãi.

Ngân hàng Hoàng Gia Scotland sẽ có giám đốc điều hành mới. Theo Bộ Tài Chính Anh, ngân hàng HBOS và Lloyds TSB sẽ tham gia vào chương trình này của chính phủ.

Trong một tuyên bố khác, ngân hàng Barclays cho biết họ sẽ tăng vốn thêm 6,5 tỷ Bảng, tuy nhiên sẽ làm việc này mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ.

Kế hoạch giải cứu này sẽ khiến chính phủ Anh trở thành cổ đông lớn nhất và nhà đầu tư lớn tại Ngân hàng Hoàng Gia Scotland và HBOS/Lloyds TSB.

Các ngân hàng sẽ cố gắng bán cổ phiếu cho nhà đầu tư hiện tại.

Không chỉ mua cổ phiếu phổ thông, chính phủ sẽ cung cấp vốn để đổi lại cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức 10%.

Trương Định (Theo- IHT, CafeF)