itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quí 1 năm 2014