itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo khắc phục Chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 1/2024 và đề nghị đưa Chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục Chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 1/2024 và đề nghị đưa Chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo

Vào ngày 27/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 02/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin công văn số 126/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 27/01/2024 Báo cáo tình hình chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 1/2024 và đề nghị Sở GDCK TP.HCM đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.