itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán 2020