itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo