itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / CBTT-giai-trinh-chenh-lech-BCTC-kiem-toan-2020