itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính mới