itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-cong-bo-BCTC-hop-nhat-sau-kiem-toan-2020