itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày 11 tháng 03 năm 2021, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 135/CV-TCKT-ITACO 21 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 31/03/2021.

Xem nội dung thông báo số 135/CV-TCKT-ITACO 21 tại đây.