itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / BQL các khu chế xuất & công nghiệp TPHCM (HEPZA) có buổi làm việc với BQL Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Cty ITACO)

BQL các khu chế xuất & công nghiệp TPHCM (HEPZA) có buổi làm việc với BQL Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Cty ITACO)

Ngày 6/3/2019 BQL các khu chế xuất & công nghiệp TPHCM (HEPZA) có buổi làm việc với BQL Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Cty ITACO)

Chương trình làm việc do ông Nguyễn Hoàng Năng – Trưởng ban Quản lý và lãnh đạo các phòng chức năng: P.Quản lý doanh nghiệp, P.Đầu tư, P.Quản lý xây dựng, P.Kế hoạch, P.Tổng hợp và Chánh văn phòng về phía Cty ITACO đại diện ông Trần Hoàng Ân – P.TGĐ thường trực và các phòng ban chuyên môn B.TC-KT, B.R&D, B.KT-XD, B.Kinh doanh, Bp.Quản lý môi trường và GĐ HC-NS.

Trong khuôn khổ buổi làm việc Cty ITACO báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD của khu công nghiệp (KCN) trong năm 2019 và nêu các khó khăn tồn đọng mà Cty ITACO cần sự hỗ trợ từ HEPZA cũng như các sở ngành và UBND TPHCM.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện HEPZA, Trưởng ban quản lý biểu dương các thành quả của Cty ITACO trong việc xây dựng KCM Tân Tạo phát triển đến ngày hôm nay, đặc biệt là công tác hỗ trợ nhà đầu tư vào KCN.

Trưởng ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn HEPZA ghi nhận những vấn đề còn tồn đọng, khó khăn của Cty ITACO để có phương cách hỗ trợ giải quyết hoặc có ý kiến để các Sở ngành liên quan giải quyết. Đối với những công việc do HEPZA giải quyết, HEPZA sẽ tạo điều kiện nhanh nhất để hoàn tất thủ tục cho Cty ITACO cũng như các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo.

Buổi làm việc của HEPZA với KCN Tân Tạo là một tín hiệu tốt, khởi dầu cho một năm hoặt động sản xuất kinh doanh thuận lợi. Thể hiện sự quan tâm của cơ quan lãnh đạo đối với KCN đồng thời thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng và phát triển kinh doanh.