itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / ITA – RICE: Giao nhận máy móc thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho bà con Tỉnh Long An

ITA – RICE: Giao nhận máy móc thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho bà con Tỉnh Long An

Để chuẩn bị cho việc gieo sạ đúng thời điểm và đạt hiệu quả cao, ngày 15 tháng 11 năm 2011, công ty Ita –Rice tổ chức giao máy móc, thiết bị cho nông hộ 2 ấp 1 và ấp 2 xã Mỹ Thạnh Đông, cụ thể là giao máy sạ hàng.

Do ấp 1 sẽ xuống giống trong đợt 1 nên Công ty tiến hành giao trước cho bà con ấp 1 là 6 máy sạ hàng. Các thiêt bị này sẽ được luân chuyển qua lại giữa 2 ấp để bà con gieo sạ kịp tiến độ đã hoạch định.

Đến ngày 16 tháng 11 năm 2011, công ty Ita-Rice tiến hành giao thuốc BVTV cho ấp 1 và ấp 2 với số lượng:

Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Đông:

- Cruiser Plus 312,5 FS 151( 100ml/ chai) : 151 chai

- Sofit 300EC (100ml/chai) : 46 chai

- Sofit 300EC(500ml/ chai): 62 chai

ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông:

- Cruiser plus 312,5 FS ( 100ml/chai): 163 chai

- Sofit 300EC (100ml/ chai): 49 chai

- Sofit 300EC ( 500ml/chai): 67 chai

Và một loại thuốc diệt ốc như : Map Pasion, oxdie 700WP …..

Tiếp tục, vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, công ty Ita- Rice giao phân bón cho bà con tham gia chương trình sản xuất lúa theo Tiêu Chuẩn Global-GAP ở ấp 1- sẽ xuống giống trước vào đợt 1 với số lượng:

- Phân đạm Phú Mỹ: 116 bao (50kg/bao)

- Phân lân: 232 bao (50kg/bao)

- Phân kali: 44 bao (50kg/bao)

Thay mặt cho Tập Đoàn Tân Tạo, Công Ty Ita- Rice kính chúc bà con một vụ mùa bội thu!